Co nazywamy samowolą budowlaną?

Co nazywamy samowolą budowlaną?

W przepisach prawa budowlanego nie znajdziemy jasnej i precyzyjnej wykładni na temat samowoli budowlanej. Przyjmuje się, że w sytuacji kiedy przystępujemy do budowy obiektu bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę lub mimo sprzeciwu, mamy do czynienia z samowolą budowlaną. Również samowolą budowlaną nazywamy działania właścicieli już wybudowanego obiektu w sytuacji, w której dokonują oni nadbudowy, dobudowy, rozbudowy – nie mając zezwolenia na prowadzenie takich inwestycji. Teoretycznie więc, nawet dobudowanie niewielkiego tarasu, czy stałego wiatrołapu, tzw. ganku może przysporzyć wielu kłopotów. Nie mówiąc już o dobudowie całego piętra domu. Czasem nie jest wymagane pozwolenie na budowę, w szczególnych wypadkach wystarczy samo zgłoszenie. Ale o tym, który dokument będzie nam potrzebny, decyduje inspektor nadzoru budowlanego. Jeżeli mamy ‘stwierdzoną’ samowolę budowlaną, możemy w przypadkach określonych przepisami starać się o jej legalizację. Jeżeli nasze uchybienia mieszczą się w zakresie przepisów, wnosimy opłatę legalizacyjną i sprawa jest zakończona. Jeżeli natomiast uchybienia są znacznie poważniejsze i wykraczają poza dopuszczające przepisy, inspektor może nakazać rozbiórkę obiektu, a taką decyzję ciężko jest obalić i zmienić bieg rzeczy. Najlepiej więc przed przystąpieniem do budowy zebrać wszelkie niezbędne dokumenty i mieć gwarancję, że będziemy spać spokojnie.