Fundamenty naszego domu

Fundamenty naszego domu

Bezpieczeństwo mieszkańców domu zależy od dobrych fundamentów w naszym domu. Jeśli zakupimy działkę i mamy się na niej budować wtedy pytamy naszych sąsiadów jak wysoko jest woda w studniach i czy jest możliwość zalewania piwnic. Jeśli kopiemy wykopy na nasz dom wtedy muszą być dobrze zabezpieczone. Dokładne deskowanie wpływa na dokładność wymiarów i kształtów zgodnie z planem. Także poziomowanie górnej powierzchni i wybudowanie ścian będzie zależało od dość dobrego deskowania. Natomiast fundament musi być dobrze wypoziomowany gdyż będziemy mieli łatwiej przy budowaniu ścian. Piwnice musimy odpowiednio zabezpieczyć aby nie było w niej wilgoci. Zawilgocenie grozi grzybem, także musimy położyć odpowiednie materiały, aby to zabezpieczyć. Jeśli nie będziemy mieli izolacji cieplnej może doprowadzić nasze budynki do zawilgocenia i powstawania pleśni. Przed rozpoczęciem betonowania stropu kierownik powinien sprawdzić poprawność wykonania zbrojenia,Wzmocnione zbrojenie potrzebne jet w miejscu oparcia ścian nośnych. Musimy wiedzieć ze każdy budynek powinien być posadzony poniżej przemarzania gruntu. Fundamenty w naszym domu są bardzo ważne.