Inspektor nadzoru budowlanego podczas prac budowlanych

Inspektor nadzoru budowlanego podczas prac budowlanych

Korzystanie z inspektora nadzoru budowlanego nie jest wymagane w prowadzeniu prac budowlanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego prywatnego. Taka osoba zależy bowiem wyłącznie od naszych potrzeb oraz naszej decyzji. Inspektor nadzoru budowlanego ma za zadanie kontrolować zgodność realizacji prac budowlanych z projektem naszego domu, ale także sprawdza jakość prowadzonych prac. Kierownik budowy ma obowiązek udostępnić inspektorowi cały plac budowlany oraz wszelkie niezbędne, w procesie weryfikacji, dokumenty. Inspektor nadzoru budowlanego również zapisuje swoje uwagi oraz terminy wizyt w dzienniku budowy. Tak, jak kierownik budowy najczęściej jest wybierany przez wykonawcę, tak inspektor nadzoru budowlanego stanowi przedstawiciela inwestora budowy. Wybranemu, przez nas, specjaliście zgłaszane jest każde zakończenie kolejnego etapu robót budowlanych, ale także wszelkie prace zanikające. Muszą one bowiem zostać ocenione przez niego podczas wizyty na budowie. Korzystanie z usług inspektora budowlanego wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów finansowych naszych prac budowlanych. Tego typu przedstawiciel, w związku z posiadanymi uprawnieniami, nie będzie również należał do najtańszych.