Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Prowadzenie inwentaryzacji powykonawczej budynków nie jest sprawą obligatoryjną oraz nie należy do często wykonywanych przedsięwzięć. Służy ona opisaniu stanu obecnego związanego z posadowionym na danym terenie obiektem. Inwentaryzacja powykonawcza realizowana jest w dwóch podstawowych celach. Po pierwsze, w momencie przejęcia budynku lub zakupu budynku powinniśmy dysponować wszelkimi projektami budowlanymi opisującymi konstrukcję oraz materiały użyte podczas prowadzenia prac budowlanych. Niestety, nie wszystkie obiekty budowlane posiadają taka dokumentację formalną. Dotyczy to, przede wszystkim, starszych budynków, które zostały wybudowane w latach, w których przepisy budowlane traktowane były z wielka swobodą. Nie wymagano wtedy dysponowania tak rozbudowaną dokumentacją formalną. Większość właścicieli postawiło swoje domy bez jakichkolwiek projektów budowlanych. Inwentaryzacja powykonawcza ma zatem na celu opisanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz materiałów celem uzupełnienia dokumentacji formalnej. Wykonywanie dokumentacji powykonawczej jest także niezbędne w procesach legalizacji obiektów budowlanych. Wszelkie samowole budowlane muszą zatem posiadać takie dokumenty, które przedstawią istniejący stan budynku oraz będą zawierały informacje o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.