Kierownik budowy na placu budowlanym

Kierownik budowy na placu budowlanym

Można śmiało powiedzieć, że osoba kierownika budowy stanowi najważniejszą osobę na każdym placu budowy. To właśnie on odpowiada za wszystko, co dzieje się w trakcie realizowania prac budowlanych. Reprezentuje on także interesy wykonawcy oraz współpracuje z wybranymi specjalistami, czy projektantami. Istotnym elementem prac kierownika budowy jest prowadzenie dziennika budowy. Ta książka prezentuje słownie wszystkie kolejne etapy realizacyjne naszej inwestycji. Kierownik budowy ma obowiązek zamieszczać w dzienniku również wszystkie zdarzenia nieprzewidziane oraz ewentualne zmiany wprowadzone w projektach. W nim odnajdziemy także komunikację pomiędzy kierownikiem budowy, a wybranym projektantem. Dziennik budowy podlega weryfikacji przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego więc jego szczegółowe oraz rzetelne prowadzenie stanowi bardzo ważny element całej naszej budowy. Osoba kierownika budowy kontaktuje się także z inwestorem. Oznacza to, że z tą osobą będziemy omawiać oraz wybierać poszczególne detale dotyczące naszej budowy. Kierownik ma również obowiązek odpowiadać na wszystkie nasze pytania. Jak widać osoba kierownika budowy musi łączyć w sobie wiele różnorodnych funkcji oraz obowiązków. Rola ta wymaga zatem posiadania niezbędnych cech charakteru pozwalających na sprawną realizację wyznaczonych zadań.