Miejsce dla całej rodziny

Miejsce dla całej rodziny

W przypadku zdecydowanej większości rodzin możliwość posiadania własnego domu jest głównym impulsem do założenia większej rodziny, zrobienia sobie dzieci. Większość psychologów jest zgodnych, że tylko duże mieszkanie a najlepiej komfort posiadania własnego domu są w stanie utrzymać rodzinę w całości i dobrej atmosferze. Każda rodzina powinna posiadać własne lokum, w którym mogłaby z uczuciem zajmować się kolejnymi potomkami. Posiadanie domu czy mieszkania jest tutaj nieodzownym elementem wychowywania. Rodziny, które muszą kilka pokoleń trzymać na jednym kilkunastometrowym mieszkaniu, bez wątpienia dużo częściej są skonfliktowane i podzielone a brak intymności i miejsca dla własnych rozmyślań powoduje, że nikt nie czuje się całkowicie komfortowo. W tym kontekście możliwość kupienia taniego mieszkania czy domu jest szalenie ważna dla każdego kraju także ze względu socjalnych. Rodziny, które nie mają poczucia bezpieczeństwa i nie mogą liczyć na pomoc kraju w szukaniu przynajmniej przechodniego mieszkania dla swojej wielodzietnego potomstwa, szybko stają się automatycznie wykluczone ze społeczeństwa i często pogrążają się w beznadziei i marazmie charakterystycznym dla bezrobotnych lub bezdomnych.