Montaż okien

Montaż okien

Przygotowując się do montażu okien musimy postępować zgodnie z podstawowymi zasadami. Pierwszym elementem prac jest stworzenie odpowiedniego otworu w murze. Musimy pamiętać o tym, że otwór musi być większa, niż zewnętrzny wymiar całego okna. Pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem szczelina powinna wynosić około 2 cm. Producenci okien najczęściej podają nam instrukcje montażu. Przed przystąpieniem do działań musimy poczyścić ościeże i upewnić się, że jest ono równe. Jeśli zwilżymy powierzchnię wodą wówczas pianka montażowa utwardzi się szybciej, a jej struktura będzie bardziej regularna. Montując ościeżnice musimy pamiętać o tym, by w narożnikach konstrukcje usztywnić klinami. Przed zamocowaniem dybli powinniśmy sprawdzić wszystkie płaszczyzny okna. W następnym kroku musimy założyć skrzydło okna. Później należy wypełnić szczeliny pianką montażową. Pianka powinna mieć temperaturę pokojowa. Jeśli jest zbyt zimna można ogrzać ją zanurzając na kilka minut w ciepłej wodzie. Pianka przed utwardzeniem nie powinna być kładziona warstwą grubszą niż 3 cm. Przestrzeń szczelin wypełniać należy w kierunku od dołu do góry, nie zajmując całej jej objętości. Jest to ważne ze względu na fakt, iż pianka schnąc zwiększa swoje wymiary.