Na czym polega współpraca geotechniki z budownictwem

Na czym polega współpraca geotechniki z budownictwem

Geotechnika jest częścią inżynierii lądowej, a dokładnie – dotyczy związków podłoża ze stawianym na nim obiektem budowlanym. Od badań geotechnicznych zależy zaprojektowanie fundamentów, murów oporowych – ich wielkości i rodzaju materiału, z jakiego mają powstać w odniesieniu do wielkości i ciężaru budowli którą mają podtrzymać. Podstawowe rozpoznanie badań geotechnicznych dotyczy poziomu wód gruntowych, mechaniki, czyli ruchu gruntów. Można śmiało stwierdzić, że wiedza geotechniczna jest najbardziej pożądana przy projektowaniu szczególnie wielkich budowli, oraz na terenach położonych w rejonie ruchów górotwórczych, czyli narażonych na trzęsienia ziemi. Przy planowanych budowlach składających się większości ze stali i betonu, przekraczających wielkość normalnego domu mieszkalnego, takie badania prowadzone są bardzo dogłębnie, w powiązaniu z geoinżynierią, która to nauka zajmuje się badaniem nośności gruntu i określeniem jego naturalnych właściwości. Japonia, która leży w szczególnie niebezpiecznej strefie związanej z ruchami płyt tektonicznych i niemal do perfekcji wykorzystuje wymienione badania w wielkim budownictwie, stosując jednocześnie najnowocześniejsze metody zabezpieczania budowli przed wstrząsami; mimo tego częściowo poległa w walce z żywiołem w ostatnich miesiącach.