Odpowiedzialność właściciela za stan techniczny budynku

Odpowiedzialność właściciela za stan techniczny budynku

Za wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem oraz stanem technicznym budynków odpowiadają właściciele oraz zarządcy nieruchomości. Szczególnie ważne staje się to w momentach wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń w działaniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Zadania właściciela albo zarządcy podlegają szczegółowej kontroli oraz analizie w momentach wystąpienia wszelakich katastrof budowlanych albo zdarzeń, które narażają zdrowie i życie mieszkańców budynku lub osób przebywających we wnętrzu budynku. Za niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim nadzorem nad obiektami budowlanymi ponosi się odpowiedzialność cywilną oraz karną. W zakresie cywilnym możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec poszkodowanych osób. Odpowiedzialność karna związana jest z zaniedbaniem obowiązku zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa na terenie naszych obiektów. Jedynym sposobem uniknięcia kary jest wykazanie spełnienia wszelkich obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Ważne jest tutaj właśnie odpowiednie prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dysponowanie wszystkimi protokołami dokonanej kontroli. W zakresie postępowania weryfikacyjnego będziemy także zmuszeni udokumentować wykonanie wszelkich niezbędnych napraw, które określone zostaną w omawianych protokołach.