Proces budowy bardzo rozbudowany

Proces budowy bardzo rozbudowany

Budowa domu kojarzy się nam z problemami natury, które dotyczą w głównej mierze wątpliwości wyboru poszczególnych materiałów budowlanych, firm świadczących usługi itp. Jednak prawda jest taka, że samodzielna budowa domu jak i przez inwestora składa się z wieloetapowego procesu, przez który niestety trzeba przejść. Pierwszym etapem tej bardzo długiej drogi jest samo zgłoszenie budowy domu na danej działce. Dzięki temu zgłoszeniu otrzymamy zezwolenie na budowę. Zezwolenie to wiąże się z pewnymi czynnościami, które dzielimy na trzy fazy takie jak: zarejestrowanie, zabezpieczenie terenu budowy oraz umieszczenie tablicy informującej o budowie. Kolejnym procesem jest odwiedzenie naszej działki przez geodetę, który nam wyznaczy wytyczne budynku w terenie, a następnie ten fakt udokumentuje w dzienniku budowy. Kolejnym etapem jest prowadzenie budowy, którego etapy powinny być zamieszczone w dzienniku budowy. Kolejnym etapem, bardzo znaczącym jest zgłoszenie przyłączy, które zostały wykonane. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim takie zakłady jak: gazowe, energetyczne, wodnokanalizacyjne itp. Proces ten związany jest z dwoma fazami czynności takimi jak: zawarcie umów, które są niezbędne do procesu budowy jak i użytkowania domów, czyli związane z podstawowymi mediami oraz zgłoszenie do odbioru przewodów kominowych. Następnym etapem są kolejne odwiedziny geodety, który sprawdzi, czy żadne granice nie zostały przekroczone, a następnie możemy starać się o odbiór domu i otrzymanie numeru posesji.