Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Prowadzenie książki obiektów budowlanych dotyczy, przede wszystkim, wszelkich budynków, które są przeznaczone na prowadzenie działalności lub też stanowią zasoby budowlane przeznaczone do użytku publicznego. Tego typu książki przedstawiają realizację wszystkich wymagań związanych z systematyczną kontrolą stanu technicznego budynku oraz sprawdzaniem szczelności wszelkich instalacji. Ich prowadzenie oraz pilnowanie terminowości realizacji nałożonych obowiązków kontrolnych należy do zadań właściciela, bądź zarządcy nieruchomości. W instytucjach państwowych, za tego typu przedsięwzięcia odpowiada wyznaczony pracownik. Dane pracownika zostają zamieszczone na stronie tytułowej książki obiektu budowlanego. Wszelkie zmiany dotyczące pracownika, ale również inspektora nadzoru budowlanego dokonującego przeglądu muszą również znaleźć odzwierciedlenie w zapisach książki. Właściciele są zobowiązani do corocznych przeglądów okresowych oraz raz na pięć lat wykonywany jest szczegółowy przegląd budowlany. w zakres prowadzonych kontroli wchodzi również sprawdzenie instalacji gazowej oraz inspekcja wybranego kominiarza w zakresie wentylacyjnych. Ważnym elementem jest także kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej.