Przeciwpożarowe aspekty budowy obiektów usługowych

Przeciwpożarowe aspekty budowy obiektów usługowych

Budynki przeznaczone na działalność usługową wymagają specjalnych pozwoleń oraz konieczne jest spełnienie szeregu różnorodnych warunków budowlanych. Obiekty budowlane stanowiące hotele bądź przeznaczone na czasowy pobyt ludzi muszą spełniać szereg uwarunkowań normatywnych oraz posiadać niezbędne, do użytkowania, pozwolenia. Najważniejszym pozwoleniem jest pozwolenie na użytkowanie. Wiąże się to z koniecznością odbycia kontroli poszczególnych instytucji urzędowych. Jako pierwsi swoją opinię wyrażają strażacy. Jednostka straży pożarnej musi sprawdzić, czy cały budynek hotelowy jest odpowiednio zabezpieczony na wypadek pojawienia się zagrożeń pożarowych. Pokoje muszą zawierać odpowiednie czujniki poziomu dymu, które sygnalizują pojawienie się jakichkolwiek nieprawidłowości. Ponadto, cały obiekt musi jasno i precyzyjnie wydzielić drogi pożarowe niezbędne w procesach ewakuacji pożarowej. Każda droga pożarowa musi być wyposażona w oznaczenia rysunkowe oraz odpowiednie oświetlenie działające nawet w zadymionych oraz ciemnych pomieszczeniach. Ważnym aspektem jest również fakt, żeby drogi pożarowe wykonane były z materiałów niepalnych oraz posiadały odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodne przemieszczanie się gości hotelowych.