Realizowanie prac budowlanych na potrzeby wojska

Realizowanie prac budowlanych na potrzeby wojska

Specyficzną formą realizowania zadań budowlanych są prace wykonywane na potrzeby wojska. Jako instytucja państwowa, wybrane działy inwestycyjne wojskowe, opierają swoje działania budowlane o zamówienia prowadzone na drodze przetargowej. Niestety niewiele firm budowlanych spełnia wymagania stawiane przez inwestora budowy. Współpraca z wojskiem wymusza bowiem posiadanie odpowiednich miejsc do przechowywania dokumentów oraz posiadania dostępu do informacji niejawnych. Nie wszystkie obiekty stanowią bowiem dostępne budynki wojskowe. Niekiedy zamierzenia budowlane wojska muszą pozostać tajemnicą dla społeczeństwa. Firmy budowlane, które zamierzają przystąpić do procesu przetargowego muszą zatem dysponować określonymi, w specyfikacji przetargowej, dokumentami formalnymi. Bardzo ważnym elementem prowadzenia prac budowlanych na potrzeby wojska jest dysponowanie kadrą pracowniczą posiadającą status niekaralności. Podczas procesu weryfikacji ofert prowadzone są bowiem działania mające na celu sprawdzenie wszystkich pracowników, którzy mają realizować nasze inwestycje budowlane. Działania na potrzeby wojska wiążą się zatem z o wiele większymi wymogami stawianymi przed wykonawcami. W związku z tym faktem wiele firm nie ma możliwości złożenia swojej oferty w prowadzonych przetargach.