Roboty budowlane pod szczególnym nadzorem

Roboty budowlane pod szczególnym nadzorem

Często możemy usłyszeć w mediach, że podczas prowadzenia prac budowlanych doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym zginął lub zginęli robotnicy budowlani. Wykonywanie prac remontowych, budowlanych, określone jest tyloma nakazami i zakazami, że wypadki, w 90% są spowodowane ludzką bezmyślnością i lekkomyślnością. Roboty budowlane są nadzorowane bezpośrednio przez kierownika budowy, współpracującego ściśle z nadzorem budowlanym ze strony odpowiednich urzędów i instytucji, inspekcja pracy, a w określonych warunkach – ze strażą miejską, strażą pożarną i policją. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy, lub remontu, montażu – każdego dnia musi w nim widnieć zapis przebiegu prac, problemów oraz ewentualnych zagrożeń. Rzadko zdarza się, żeby podczas realizacji jakiegoś budowlanego projektu za wypadek odpowiadały zagrożenia wynikające z nieprzewidywalnych zachowań przyrody czy warunków atmosferycznych. Jeżeli robotnik zostanie zasypany ziemią w wykopie – świadczy to tylko o lekceważeniu przepisów bhp i zasad prowadzenia prac ziemnych. Tak jak w każdej innej pracy, tak i przy pracach budowlanych ludzie popadają w rutynę, czasem jeden nieprzemyślany ruch czy zlekceważenie drobiazgu może doprowadzić do tragedii.