Tegoroczne hasło – ‘Polska w budowie’

Tegoroczne hasło – ‘Polska w budowie’

Rzeczywiście, Polska jest rozkopana. Patrząc tylko na prace budowlane w swoim mieście, nie zauważamy ogólnego rozwoju prac budowlanych niemal na każdym froncie, w każdym mieście i miasteczku. Ulegają zmianie drogi. To, że mamy mało autostrad nie świadczy o tym, że nic w tej kwestii się nie dzieje. Oprócz autostrad mamy wiele dróg krajowych, które są poszerzane, zmieniana jest nawierzchnia, przy drogach powstają nowe obiekty. W poszczególnych miastach budowane są hale i stadiony sportowe, opery, teatry. Hasło o stadionach ‘orlikach’ dla młodzieży już od kilku lat wcielane jest w życie – w wielu małych miejscowościach, przy pomocy unijnych środków budowane są boiska dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych obiektów sportowych. W wielu miejscach kraju, gdzie na odcinkach wielu kilometrów były byle jakie pobocza, budowane są chodniki. W celu powiększenia bezpieczeństwa na drogach, w wielu miejscach budowane są ronda. Zmienia się więc infrastruktura miast i wsi, trzeba mieć nadzieję, że i autostrady kiedyś wreszcie zostaną poprowadzone tam gdzie być powinny. Swoją drogą, osoby odpowiedzialne za chybione kontrakty, na których tracimy ogromne pieniądze, powinny być ukarane za niekompetencję i brak odpowiedzialności za finanse.