Zakończenie prac budowlanych a dokumenty pozwolenia na użytkowanie

Zakończenie prac budowlanych a dokumenty pozwolenia na użytkowanie

Niektóre inwestycje budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Tego typu wymagania zamieszczane są w wydawanych pozwoleniach na budowę. Tam znajdują się wszystkie informacje na temat koniecznych formalności, jakie muszą spełnić nasze budynki. Samo zakończenie prac budowlanych zatem nie jest tożsame z możliwościami korzystania z naszych budynków. Dodatkowe wymagania formalne dotyczą, między innymi, obiektów użyteczności publicznej oraz budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W tej kategorii mieszczą się także obiekty budowane z myślą prowadzenia w nich działalności gospodarczej. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest sprawą czysto formalną. Oznacza to bowiem, że będziemy zmuszeni uzyskać także niezbędne pozwolenia poszczególnych specjalistów zajmujących się określaniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Oprócz standardowych procedur zakończenia prac musimy zgłosić je do organów kontroli pożarowej oraz instytucji sanepidu, czy inspekcji pracy. Owi przedstawiciele kontrolują zgodność naszego budynku w uwarunkowaniami prawnymi w zakresie ich konstrukcji. Dopiero po pozytywnej kontroli wymienionych specjalistów przychodzi czas na weryfikację oraz ocenę stanu budynku przez inspektora nadzoru budowlanego.