Zanim w nim zamieszkasz

Zanim w nim zamieszkasz

Na Twojej działce stoi dom Twoich marzeń. Jest on taki jak zaplanowałeś, spełnia on w pełni Twoje i całej twojej rodziny oczekiwania. Dlaczego zatem jeszcze się do niego nie przeprowadziłeś? Bowiem wybudowanie domu to nie wszystko. Musimy posiadać jeszcze pozwolenie na zamieszkanie w nim. Zatem jeśli dom już wybudowałeś to musisz teraz złożyć zawiadomienie, które będzie informacją o zakończeniu procesu budowania. Do takiego zawiadomienia musisz dołączyć takie dokumenty jak: oryginalną wersję dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy. W takim oświadczeniu powinny być zawarte takie cenne informacje jak: potwierdzenie wybudowania domu z zachowaniem norm projektu, dostosowanie się do wszelkich przepisów i wymogów. Bardzo ważną jest także kwestia, która poświadcza, że teren budowy po zakończeniu wszelkich procesów został uporządkowany i nie zagraża życiu czy też zdrowiu potencjalnym mieszkańcom. Kolejnym dokumentem jest kopia świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego domu oraz wszelkiego rodzaju protokoły z badań jak i z kontroli, jeśli takie miały miejsce. Do zawiadomienia konieczne jest także dołączenie inwentaryzacji geodezyjnej. Zawiadomienie to składamy do 14 dni od momentu zakończenia, a na wątpliwości czekamy do 21 dni. Jeśli takie nie zostają nam dostarczone oznacza to, że mamy nadany numer posesji i możemy rozpocząć etap meldunku.